TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ

1. Tư vấn pháp luật dân sự

Pháp luật dân sự là một nhánh luật trong hệ thống pháp luật. Các bộ luật liên quan đến pháp luật dân sự (Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Lao động), các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình, pháp luật liên quan và điều chỉnh trong lĩnh vực thừa kế di chúc. Các nghị định, thông tư, quyết định, công văn và văn bản liên đến pháp luật dân sự.

Tư vấn pháp luật dân sự là việc tư vấn chuyên sâu vào các quy định của pháp luật dân sự để giúp cá nhân, tổ chức hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình. Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục, giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh các tranh chấp, mâu thuẫn theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Các lĩnh vực chính trong hoạt động tư vấn pháp luật dân sự

  • Tư vấn pháp luật về giao dịch dân sự

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hàng ngày, chúng ta đều thực hiện rất nhiều giao dịch dân sự. Và vì vậy cũng phát sinh rất nhiều vấn đề cần đến sự tư vấn. Tư vấn về giao dịch dân sự bao gồm soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến giao dịch, bởi mỗi lĩnh vực pháp luật sẽ có quy định riêng, tư vấn về các điều kiện có hiệu lực, quyền và nghĩa vụ của các bên… Từ đó, giúp khách hàng hạn chế và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả.

  • Tư vấn pháp luật Hôn nhân – Gia đình

Các hoạt động tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân – gia đình có thể kể đến như: Tư vấn điều kiện và thủ tục kết hôn; hủy việc kết hôn trái pháp luật; Thủ tục ly hôn; Quyền nuôi con nuôi; Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn, chăm sóc, cấp dưỡng cho con cái sau khi ly hôn; Thỏa thuận về tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân…

  • Tư vấn pháp luật lao động

Tư vấn về soạn thảo, ký kết hợp đồng lao động về các vấn đề tiền lương, thưởng, chế độ làm việc, nghỉ ngơi, phúc lợi, chấm dứt hợp đồng lao động…

  • Tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mại

Ở lĩnh vực này, hoạt động tư vấn tập trung vào những vấn đề sau: Đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng; Tư vấn các quy định về điều kiện có hiệu lực, điều kiện sửa đổi, quyền và nghĩa vụ của các bên đối với từng loại hợp đồng cụ thể, các điều khoản phạt, bồi thường thiệt hại, chấm dứt hợp đồng và các cơ chế giải quyết xung đột hay chọn cơ quan, chọn luật giải quyết khi có tranh chấp, tiến tới kiểm soát rủi ro cho khách hàng.

  • Tư vấn pháp luật thừa kế

Đối với tư vấn pháp luật thừa kế, hoạt động tư vấn tập trung ở các vấn đề cơ bản sau: Tư vấn thủ tục lập di chúc về điều kiện hình thức và nội dung di chúc, lập di chúc đối với tài sản chung của vợ chồng; Các trường hợp thừa kế theo pháp luật, thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc; Phân chia tài sản trong trường hợp thừa kế theo di chúc, theo pháp luật…

Liên hệ luật sư tư vấn miễn phí qua điện thoại: 0981 109 248 – 0938 966 248

 

Leave Comments

0981 109 248
0981109248