Tên quá xấu có được đổi tên mới hay không?

Nội dung câu hỏi:

Năm nay tôi 28 tuổi (sinh năm 1993). Ngày xưa, có lẽ cha mẹ vì đặt tên cho dễ nuôi nên tôi có 1 cái tên quá xấu. Cái tên này ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của tôi; tôi rất ngại khi xưng tên mình. Vì vậy, tôi muốn đổi sang tên khác thì có được không, ở đâu giải quyết? Nếu được đổi tên thì các loại giấy tờ như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy khai sinh, hộ khẩu…có được đổi qua tên mới không? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Đối với vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Người dân được đổi tên trong những trường hợp nào?

Tại Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch, trong đó ghi nhận: “Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự”.

Quyền thay đổi họ, tên được quy định tại điều 27 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi không làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

e) Thay đổi họ, tên của người được xác định lại giới tính;

g) Các trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.”

Như vậy, dựa theo các quy định trên thì bạn có thể thay đổi tên trong trường hợp có yêu cầu và việc sử dụng tên hiện tại gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của bạn.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên được quy định tại Điều 46 Luật Hộ tịch:

“1. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.”

3. Về các giấy tờ liên quan

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân dĩ nhiên sẽ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ.

Đối với các giấy tờ liên quan đến tên cũ như giấy phép lái xe, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu… thì sau khi bạn được cơ quan có thẩm quyền cho phép đổi tên thì bạn có thể căn cứ vào đó để đổi tên mới trong các giấy tờ liên quan như đã nêu.

 

Leave Comments

0981 109 248
0981109248