• pháp lý doanh nghiệp tư nhân

Thẻ: pháp lý doanh nghiệp tư nhân

  • Pháp lý doanh nghiệp tư nhân

      Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Chương VII (từ Điều 188 đến Điều 193) Luật Doanh nghiệp 2020, […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248