• Pháp lý công ty hợp danh

Thẻ: Pháp lý công ty hợp danh

  • Pháp lý công ty hợp danh

    Loại hình công ty hợp danh được quy định tại Chương VI (từ Điều 177 đến Điều 187) Luật Doanh nghiệp 2020, có các điểm chính như sau: 1. Bản chất pháp lý Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248