• pháp lý công ty cổ phần

Thẻ: pháp lý công ty cổ phần

  • Pháp lý công ty cổ phần

    Loại hình công ty cổ phần được quy định tại Chương 5 (từ Điều 111 đến Điều 176) Luật Doanh nghiệp 2020, có các điểm chính như sau: 1. Bản chất pháp lý Cổ phần: Vốn công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần; Cổ đông: Là những cá […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248