• hiệu lực của di chúc

Thẻ: hiệu lực của di chúc

  • Hiệu lực của di chúc

    1. Điều kiện có hiệu lực của di chúc Xem xét hiệu lực của di chúc nghĩa là xét đến giá trị pháp lý của nó khi áp dụng trên thực tế. Nói cách khác, khi chúng ta đặt câu hỏi di chúc này có được áp dụng hay không, chính là đang xét đến […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248