• điều kiện của di chúc

Thẻ: điều kiện của di chúc

  • Di chúc hợp pháp

    Căn cứ theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015, một di chúc được công nhận là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 1. Điều kiện về người lập di chúc Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248