• di chúc miêng

Thẻ: di chúc miêng

  • Các hình thức lập di chúc

    Để một di chúc được công nhận là hợp pháp, ngoài các điều kiện về chủ thể và nội dung di chúc mà pháp luật quy định, di chúc còn phải đảm bảo về mặt hình thức. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, có thể phân loại di chúc theo 2 hình […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248