Di chúc hợp pháp

Căn cứ theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015, một di chúc được công nhận là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Điều kiện về người lập di chúc

Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép.

Ngoài ra, di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

2. Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

Nội dung của di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc về việc định đoạt tài sản của mình cho những người thừa kế, phân chia di sản thừa kế, giao nghĩa vụ cho người thừa kế.

Bản thân di chúc thể hiện ý chí của người để lại di chúc trong việc định đoạt tài sản của mình sau khi qua đời. Tuy nhiên, nếu người lập di chúc thể hiện nội dung trái với pháp luật và đạo đức xã hội thì di chúc đó có thể bị tuyên vô hiệu.

3. Hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Tùy theo trường hợp mà pháp luật quy định điều kiện, thủ tục về mặt hình thức và khi không đáp ứng những điều kiện về mặt hình thức đó thì di chúc sẽ không được công nhận. Ví dụ như trường hợp Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

=> Tham khảo thêm: Các hình thức lập di chúc

 

Leave Comments

0981 109 248
0981109248