Có thể lập di chúc khi tài sản đang thế chấp?

1. Quyền lập di chúc với tài sản đang thế chấp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự năm 2015, thế chấp tài sản là một trong những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp).

Thông thường, tài sản thế chấp là những tài sản có giá trị lớn như: nhà đất, xe ô tô, tàu bay, tàu biển hay nhà xưởng, máy móc… Do đó, nhu cầu lập di chúc của chủ sở hữu đối với những tài sản này là rất thực tế.

Nói về di chúc thì đó là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy, chỉ khi người để lại di chúc chết thì di chúc mới có hiệu lực. Do đó, nếu bên thế chấp chỉ dừng lại ở việc lập di chúc thì các quyền của chủ sở hữu tài sản vẫn không thay đổi. Nói cách khác, việc bên thế chấp lập di chúc định đoạt tài sản của mình không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận thế chấp. Chính vì vậy, pháp luật hiện hành không cấm bên thế chấp lập di chúc đối với tài sản đang thế chấp.

2. Xử lý tài sản khi người lập di chúc chết

Khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau: “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Do vậy, trường hợp tài sản thế chấp hiện đang là tài sản đảm bảo cho việc thực hiện một nghĩa vụ dân sự khác, tại thời điểm mở thừa kế thì những người được hưởng thừa kế phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thế chấp và các nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi di sản mà người chết để lại.

Nếu tài sản thế chấp đã bị xử lý, thì tại khoản 3 Điều 643 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định: “Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực”.

Trên đây là nội dung cơ bản để trả lời cho câu hỏi “Có thể lập di chúc khi tài sản đang thế chấp?”. Nếu nội dung chia sẻ còn chưa rõ hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0981 109 248 hoặc 0938 966 248 để được hỗ trợ. Trân trọng!

=> Xem thêm: Các hình thức lập di chúc

 

Leave Comments

0981 109 248
0981109248