Chuyên mục: GÓC NHÌN 360

  • Hành Nghề Luật Sư Là Chở Đạo

    Một tâm tình nhỏ, một chiêm nghiệm, một tâm đắc nhỏ về nghề luật sư ” hành nghề luật sư là chở đạo”… Nghề luật sư có phải là một nghề cao quý hay không? Chúng ta vui mừng biết bao khi một con người đã bị khởi tố, bị bắt giam nay nhờ có […]
    Xem thêm
0981 109 248
0981109248