Các hình thức lập di chúc

Để một di chúc được công nhận là hợp pháp, ngoài các điều kiện về chủ thể và nội dung di chúc mà pháp luật quy định, di chúc còn phải đảm bảo về mặt hình thức. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, có thể phân loại di chúc theo 2 hình thức chính đó là Di chúc miệngDi chúc bằng văn bản.

=> Xem thêm: Di chúc hợp pháp

1. Di chúc miệng

Di chúc miệng hiểu nôm na là những lời trăn trối của người sắp lâm chung để thể hiện ý chí cuối cùng về cách phân chia tài sản mà mình để lại sau khi chết. Mặc dù được pháp luật công nhận nhưng di chúc miệng không được khuyến khích mà chỉ áp dụng khi không thể lập được di chúc bằng văn bản.

Một di chúc miệng muốn được công nhận phải được lập theo cách thức sau đây:

 • Người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất 02 người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Lưu ý: Người làm chứng cho việc lập di chúc phải không thuộc một trong những đối tượng sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc;

 • Người chưa thành niên;

 • Người mất năng lực hành vi dân sự;

 • Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 629 Bộ Luật Dân sự 2015 thì sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

2. Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản có 4 hình thức như sau:

2.1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Để lập di chúc trong trường hợp này, người lập di chúc phải tự viết, ký vào bản di chúc này. Điều đó đồng nghĩa với việc tại thời điểm lập di chúc, người này hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, di chúc được lập hoàn toàn dựa vào ý nguyện của người này.

2.2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Khi người lập di chúc không tự mình viết được thì có thể tự đánh máy hoặc nhờ người khác viết, đánh máy nhưng phải đảm bảo có ít nhất 02 người làm chứng và:

 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng;

 • Người làm chứng phải xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

2.3. Di chúc bằng văn bản có công chứng

Người lập di chúc liên hệ tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng di chúc. Lưu ý về hồ sơ công chứng cần chuẩn bị

 • Dự thảo Di chúc;

 • Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân; Căn cước công dân; Hộ chiếu của người lập và người nhận; Sổ hộ khẩu; Xác nhận tình trạng hôn nhân; Đăng ký kết hôn…;

 • Giấy tờ về tài sản như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ); Đăng ký xe ô tô…

2.4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực

Tương tự như việc lập di chúc bằng văn bản có công chứng.

Leave Comments

0981 109 248
0981109248