Án phí và tạm ứng án phí trong vụ án chia di sản thừa kế

1. Xác định án phí

Hiện nay, các quy định về án phí và tạm ứng án phí được quy định cụ thể tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.

Đối với vụ án chia di sản thừa kế, cách xác định án phí được quy định tại Khoản 7 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 như sau:

“7. Đối với vụ án liên quan đến chia tài sản chung, di sản thừa kế thì nghĩa vụ chịu án phí dân sự sơ thẩm được xác định như sau:

a) Khi các bên đương sự không xác định được phần tài sản của mình hoặc mỗi người xác định phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản của mình trong khối di sản thừa kế là khác nhau và có một trong các bên yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó thì mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia, được hưởng trong khối tài sản chung hoặc trong khối di sản thừa kế. Đối với phần Tòa án bác đơn yêu cầu thì người yêu cầu chia tài sản chung, di sản thừa kế không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Trường hợp Tòa án xác định tài sản chung, di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu chia không phải là tài sản của họ thì đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch;

b) Trường hợp đương sự đề nghị chia tài sản chung, chia di sản thừa kế mà cần xem xét việc thực hiện nghĩa vụ về tài sản với bên thứ ba từ tài sản chung, di sản thừa kế đó thì:

Đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với phần tài sản họ được chia sau khi trừ đi giá trị tài sản thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba; các đương sự phải chịu một phần án phí ngang nhau đối với phần tài sản thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba theo quyết định của Tòa án.

Người thứ ba là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập hoặc có yêu cầu nhưng yêu cầu đó được Tòa án chấp nhận thì không phải chịu án phí đối với phần tài sản được nhận.

Người thứ ba có yêu cầu độc lập nhưng yêu cầu đó không được Tòa án chấp nhận phải chịu án phí dân sự có giá ngạch đối với phần yêu cầu không được chấp nhận.”

Như vậy, khác với những vụ án thông thường, đối với vụ án chia di sản thừa kế thì án phí được xác định là mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản mà họ được chia trong khối di sản thừa kế. Do đó, trong vụ án chia thừa kế, nguyên đơn dù “thắng kiện” thì vẫn phải chịu án phí.

Cụ thể, án phí sơ thẩm sẽ được xác định như sau:

Giá trị phần di sản được chia (được hưởng trong khối di sản thừa kế) Án Phí
Từ 6.000.000 đồng trở xuống 300.000 đồng
Từ trên 6.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng 5% của phần di sản được chia
Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng 20.000. 000 đồng + 4% của phần di sản được chia vượt quá 400.000.000 đồng
Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng 36.000.000 đồng + 3% của phần di sản được chia vượt 800.000.000 đồng
Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng 72.000.000 đồng + 2% của phần di sản được chia vượt 2.000.000.000 đồng
Từ trên 4.000.000.000 đồng 112.000.000 đồng + 0,1% của phần di sản được chia vượt 4.000.000.000 đồng.
Di sản thừa kế mà đương sự yêu cầu chia không phải là tài sản của họ 300.000 đồng

Ngoài ra, án phí dân sự phúc thẩm trong vụ án chia di sản thừa kế là 300.000 đồng.

2. Tạm ứng án phí

Khi khởi kiện yêu cầu cầu chia thừa kế, người khởi kiện sẽ phải nộp tiền tạm ứng án phí để tòa án có căn cứ thụ lý vụ án theo quy định.

Mức tạm ứng án phí quy định tại Điều 7 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 như sau: Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch bằng mức án phí dân sự sơ thẩm không có giá ngạch. Mức tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự có giá ngạch bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch mà Tòa án dự tính theo giá trị tài sản có tranh chấp do đương sự yêu cầu giải quyết nhưng tối thiểu không thấp hơn mức án phí dân sự sơ thẩm trong vụ án dân sự không có giá ngạch”

Có thể hiểu, vụ án dân sự không có giá ngạch là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng tiền. Ngược lại, vụ án dân sự có giá ngạch là vụ án mà yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng tiền.

Đối với vụ án yêu cầu chia di sản thừa kế thì có thể xác định đó là vụ án dân sự có giá ngạch. Do đó, mức tạm ứng án phí sẽ bằng 50% mức án phí dân sự sơ thẩm.

Tóm lại, khi một người khởi kiện yêu cầu chia tài sản thừa kế, họ sẽ phải đóng số tiền tạm ứng án phí tương đương với 50% phần giá trị tài sản mà người họ yêu cầu được chia. Sau đó, khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án, tùy vào phần tài sản thừa kế của mỗi người được chia là bao nhiêu mà người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải đóng án phí tương ứng với phần của họ được hưởng.

Trên đây là những nội dung cơ bản về án phí và tạm ứng án phí đối với yêu cầu chia tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Hy vọng nội dung này sẽ hữu ích cho quý bạn đọc. Nếu còn vấn đề chưa rõ, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0981 109 248 hoặc 0938 966 248 để được tư vấn. Xin cảm ơn!

 

 

Leave Comments

0981 109 248
0981109248