06 quy định mới về nhà đất có hiệu lực từ 01/9/2021

Những quy định mới này là nội dung của Thông tư 09/2021/TT-BTNMT (Thông tư 09) sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai. Theo đó, Thông tư 09 sẽ có hiệu lực từ 01/9/2021, và có 06 quy định mới quan trọng mà người có nhà, đất cần biết dưới đây:

1. Thêm trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích sử dụng đất

Trước đây, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì không phải xin phép, chỉ cần đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Tuy nhiên, điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định “chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” là trường hợp phải xin phép khi chuyển mục đích. Do đó, để phù hợp với Luật đất đai, Thông tư 09 quy định khi chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì phải xin phép.

Như vậy, từ ngày 01/9/2021, nếu chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như đất xây trụ sở, văn phòng đại diện, sân kho và nhà kho của tổ chức kinh tế, đất làm sân kho, nhà kho, bãi của cơ sở sản xuất nằm độc lập ngoài các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung thì phải xin phép.

2. Không phải nộp bản sao sổ hộ khẩu, CMND, CCCD khi làm Sổ đỏ

Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09 quy định: “Trường hợp nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực (trong đó có lĩnh vực đất đai).”

Quy định này là nằm trong mục tiêu khi xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuy nhiên, chỉ khi hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai thì mới có thể thực hiện được.

3. Bổ sung 2 trường hợp được cấp Sổ đỏ mới khi đăng ký biến động

Thông tư 09 đã bổ sung trường hợp được cấp Giấy chứng nhận khi đăng ký biến động, cụ thể:

– Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

– Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa.

Thực chất quy định không phải là thêm trường hợp được cấp Giấy chứng nhận lần đầu nhưng rất phù hợp trên thực tế, bởi lẽ khoản 1 Điều 97 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó. Do vậy, khi có nhu cầu tách riêng để cấp sổ riêng thì được cấp Giấy chứng nhận mới cho thửa đất mới được tách ra.

4. Sửa đổi, bổ sung quy định ghi thông tin vào Sổ đỏ đã cấp

* Sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Bên cạnh quy định về ghi thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp khi Nhà nước thu hồi một phần diện tích của thửa đất thì Thông tư 09 quy định rõ cách ghi thông tin đối với từng trường hợp cụ thể khi người dân tự nguyện tặng cho một phần thửa đất để làm đường giao thông, công trình thủy lợi hoặc công trình công cộng khác, cụ thể:

“Trường hợp người sử dụng đất tặng cho một phần diện tích của thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp cho một thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì Giấy chứng nhận đã được cấp ghi “Đã tặng cho … m2 để làm … (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo… (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất); diện tích còn lại là …m2;…”.”

* Bổ sung quy định mới

Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT đã bổ sung một trường hợp ghi nội dung xác nhận thay đổi vào cấp Giấy chứng nhận đã cấp, cụ thể:

“Trường hợp trên Giấy chứng nhận đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa được tách ra để cấp riêng một Giấy chứng nhận thì trên Giấy chứng nhận đã cấp ghi “Thửa đất… (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích… m2 được tách để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”.”

5. Bổ sung và quy định cụ thể hơn đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi

Điều 4 Thông tư 09 đã quy định cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất như: Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không vi phạm pháp luật về đất đai,…

6. Kinh phí bồi thường phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Khoản 3 Điều 8 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi mà diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh và người sử dụng có đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đó thì Nhà nước xem xét, quyết định thu hồi.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Ngoài ra 06 điểm mới quan trọng nêu trên, Thông tư 09 còn bổ sung một số biểu mẫu, đơn đăng ký, cấp Sổ đỏ sử dụng cho trường hợp dồn, điền đổi thửa; thay đổi mẫu đơn trong trường hợp sang tên khi chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp.

Trên đây là một số quy định mới áp dụng từ ngày 01/9/2021 mà người sử dụng đất cần biết​, nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 0981 109 248 để được giải đáp.

Leave Comments

0981 109 248
0981109248